++ Produkt informatie ++

PLASMA SPECTRAL™ CPC Vacuümbuis zonnecollector

De beste in de markt:

  • OPBRENGST
  • KWALITEIT
  • PRIJS                                                                                                                             

 

  opbrengst vergelijking  diverse zonnecollectoren....

  hier klikken

++ Nieuw ++

RVO subsidie regeling voor zonneboiler systemen.

Vakuum Solarkollektoren - Die CPC Vakuum Solarkollektoren von Orionsolar. Die Plasma Spectral CPC Vakuum Solarkollektoren.

Een extra reden om voor de Plasma Spectral CPC vacuümbuis zonnecollector te kiezen.

meer hierover..

Patent & Marktbescherming

  • Plasma Spectral

in Europa markt beschermt door  Orionsolar Energietechnik Gmbh.

  • KLS Kondensleitsystem

geestelijk eigendom van Orionsolar Energietechnik GmbH, en heeft uitvinder bescherming.

Vermogens vergelijking van Vacuum buis Zonnecollectoren

De zonneboiler-markt wordt momenteel overspoeld door zonnecollectoren met vermeende hoge  prestaties . Het komt ons er in deze vergelijking niet alleen op aan ons product op de eerste plaats te zetten, maar de consument vermogen per vierkante meter te geven  i.p.v. te weinig vermogen per vierkante meter zonnecollector. Helaas lijkt het erop dat de meeste klanten bij het woord "zonne-collector" tegelijkertijd  de term meer vermogen in het hoofd hebben.

Ten eerste wordt er vaak door de media en in de leveranciers brochures fouten gemaakt over zonnecollector prestaties. Het probleem zit hem in de foute presentatie van de zonnecollector dekkings graad en de daarbij behorende zonnecollector opbrengsten. Ook zijn de opgegeven energie besparingen vaak onjuist.

Zonnecollector dekkingsgraad:

De dekkingsgraad wordt meestal heel exotisch opgegeven. Bijvoorbeeld op 1000 W / m ². Dit geldt voor Würzburg op de referentie-site voor een op het zuiden gericht dak op  45 graden maar voor alleen 11% van de energetische stralingsbalans en slechts voor ongeveer 160 uren in het jaar. Hierdoor staat een goed gedimensioneerde zonnecollector vele uren in de thermische stagnatie. Echter, meer dan 13% van de zonnestraling komt met minder dan 200 W / m vierkante uit de hemel. Het jaargemiddelde van stralingsvermogen is de referentie site in Würzburg op ongeveer 400 W / m.

Zonnecollector  efficiëntie:

De zonnecollector  efficiëntie wordt ook vaak opgegeven met exotische straling voorwaarden, bijvoorbeeld op 1000 W / m2. Het zo genaamde hoog rendement bij exotische zonnen straling  zegt niets over de werkelijke prestaties van de zonnecollector. Hoeveel procent bij  "Hoeveel", in wat voor straling en met welk temperatuurverschil is de vraag. Aanbieders bij wie het verkoop argument is wij leveren de grootse zonnecollector opbrengst zouden onder de loep genomen moeten worden.

Zonne-energie dekkingsgraad:

De zonne-dekkingsgraad  wordt vaak gebruikt bij thermisch opwekking. En wordt gebuikt voor de planning hiervan. De zonne-dekking graad geeft in principe aan hoeveel van de totale warmte vraag kan worden opgewekt  door een thermische zonnecollector . Helaas wordt deze dekkingsgraad gebuikt voor bepaling van de systeemefficiency die simpelweg verkeerd is. Zou bij uw energie verbruik b.v. een dekkingsgraad van 40% ontstaan, dan betekent dit nog niet dat uw verwarmingskosten met 40% omlaag gaan. De zonnecollector absorbeert 40% van uw totale energieverbruik. Maar in de zomer staat de zonnecollector vele uren in stagnatie waardoor  je niet gebruik kunt maken van deze geabsorbeerd energie = geen besparing.

Systeem efficiency:

De systeemefficiency beschrijft de relatie tussen de zonne-energie, die de zonnecollector absorbeert, en de hoeveelheid warmte, die uiteindelijk wordt gebruikt. De efficiëntie van het systeem is een van de belangrijkste factoren, teneinde de efficiëntie van een zonneboiler systeem te kunnen bepalen.

Waar het "kaf" zich scheidt van het  "koren"

 Natuurlijk, staat  onze plasma spectrale™ CPC zonnecollector ook in de zomer soms in stagnatie waardoor de opgenomen zonne-energie  niet gebuikt wordt.

Maar;

Omdat onze plasma spectrale™ CPC zonnecollector  speciaal is ontworpen voor lage realistische niveaus van straling, en ook prestaties levert wanneer u deze nodig heeft. Hierdoor heeft u maar liefst 3 x hogere systeem efficiency t.o.v. vele conventionele zonnecollectors waar een normale vacuumbuis wordt gebruikt.

.Zonnecollectoren met een lager systeemefficiency vindt u niet alleen in het lagere prijs sigment, maar ook in het prijs sigment boven de plasma spectrale™ CPC zonnecollector.

Deckungsanteil, Systemertrag, Wirkungsgrad Röhrenkollektoren

In plaats van veel vermogen te leveren onder optimale condities was het voor ons belangrijk om een zonnecollector te maken die onder normale condities (300-600 Watt) kan leveren. Ook omdat in oosterrijk en Duitsland 70% van het jaar deze voorwaarden aanwezig zijn. Hier tonen we de kracht en de zwaktes van een gewone zonnecollector ten opzicht van een Plasma Spectral CPC zonnecollector. Hoe kleiner de instraling en hoe groter het temperatuur verschil tot de omgeving. Zo slechter worden de capaciteiten van normale zonnecollectors’.

.